Direktorius – Vaidas Niaura
Direktoriaus pavaduotojas – Andrius Grigėnas
Adresas: Aulelių VGN, Aulelių km., LT-29355, Svėdasų pšt. Anykščių r. sav.
Telefonai:     (8~381) 797 94 – direktorius, sekretorė.
Direktoriaus mob. tel. +370 640 29677
(8~381) 465 31 – fax., buhalterija, pavaduotojas
(8~381) 465 75 – ūkio dalies vedėjas, soc. pedagogė.
Elektroninis paštas: auleliai@takas.lt

CHILDREN CARE HOME IN AULELIAI
Director Vaidas Niaura, Auleliai, subt. Svedasai LT-29355, d. Anyksciai, LITHUANIA
+370 640 29677

DOKUMENTAI

________________________________

Paskutinis koregavimas 2013-04-15

Norimą paskelbti medžiagą pateikite kompiuterininkui Zenonui Navickui

Kompiuterininko patarimai

* * * * * * * * * * * *

NAUJA SVETAINĖS VERSIJA

* * * * * * * * * * * *

V I K T O R I N A - K O N K U R S A S

Aulelių vaikų globos namų gyventojams.

* * * * * * * * * * * *

Balandžio 7 dieną Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius tradiciškai pakvietė į Tarptautinei teatro dienai skirtą renginį „Rampos šviesoje". Renginyje, taip pat jau tradiciškai, dalyvavo ir mūsų dramos būrelio artistai su spektakliu pagal pasaką "Vilkas ir septyni ožiukai". Iliustruotą reportažą galite paskaityti Anykščių laikraštyje "Anykšta".     

Video reportažas apie renginį.

Scenos šeimininkai svėdasiškiai parodė labai gyvenimišką miniatiūrą „Jubiliejus", kurią sukūrė ir režisavo Regina Baltaduonienė.

Mūsų vaikų spektaklis jau įrašytas anksčiau. Jei dar nematėte...

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos kolektyvas, vadovaujamas renginių organizatorės Aldonos Bagdonienės, parodė nuotaikingą lietuvių literatūros klasikės Žemaitės dviejų dalių komediją „Apsiriko".

I dalis     II dalis

* * * * * * * * * * * *

Balandžio 4 dieną Velykė Bobutė su savo pagalbininkais zuikučiais pakvietė į Atvelykio (vaikų Velykėlių) šventę. Retokos šįkart buvo gretos, nes daugelį įvairios ligos buvo suguldę į lovas. Tačiau šventė vyko smagiai, skanus buvo Kiškienės keptas Kiškio pyragas... Apie viską galite pažiūrėti išsamiame videoreportaže.

* * * * * * * * * * * *

Vėl šventė, vėl Svėdasai ir vėl Aulelių vaikų globos namų auklėtiniai "šeimininkauja" Svėdasų kultūros namų (oficialiai vadinasi - Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius) scenoje... Vos ne kaip tikriems profesionalams tereikia pasistatyti dekoracijas, truputį parepetuoti, pajusti scenos erdvę ir galima pasirodyti. Vaikai, vadovaujami Silvos Meištienės ir Sigutės Kovienės, parodė šventei skirtą literatūrinę kompoziciją, trumpai pakoncertavo. Taip pat keletą dainų padainavo ir VGN darbuotojų ansamblis. Porą muzikinių kūrinių atliko jungtinė Aulelių VGN vaikų ir Svėdasų kultūros namų kapela. Kol vaikai rengėsi, grimavosi spektakliui, savo programėlę parodė kultūros namų meno mylėtojai. Šventę užbaigė mūsų mažieji aktoriai, parodę spektaklį pasakos "Katinėlis ir gaidelis" motyvais. Dar beaidint audringiems plojimams su Silva jau derino galimybes ir laiką vaikų pasirodymui Būtėnų kaime kaimo bendruomenės atstovė. Tad netrukus vėl į kelionę...

Pasiruošimo akimirkos. Kovo 11-osios šventinis renginys.

* * * * * * * * * * * *

Kad įvairių švenčių, renginių, susitikimų proga globos namų auklėtiniai pasirodo su koncertine programa ar spektakliu Auleliuose jau nieko nestebina - tai įprastas dalykas. Vaikų vaidinimus ir koncertus jau matė net ir kitų rajonų žmonės. Tad tikriausiai logiška, kad ir seniūnijos centras - Svėdasai, jau dažnam renginiui, šventei kviečiasi į pagalbą mūsų vaikus. Vasario 16-osios paminėjime Svėdasuose kartu su Svėdasų skautais "šeimininkavo" ir Aulelių vaikų globos namų aktoriai ir muzikantai.

Renginio akimirkos užfiksuotos Raimundo Kovo.

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

2012 metai

Gruodžio 20 dieną, kaip ir kasmet, Aulelių vaikų globos namų vaikus, darbuotojus ir jų šeimų narius į susitikimą pakvietė

K A L Ė D Ų   S E N E L I S

 Renginį vedė ištikima Senelio draugė - Kalėdų bobutė. Nuotaikingas renginys nors ir vyko ne trumpai, bet niekam neprailgo. Kas skaniai pasijuokė, kas padainavo, kas pašoko, kas dovanų gavo... Kas buvo ir matė prisimins, kas nebuvo lai pavydi, bet pažiūrėti kai kurias akimirkas gali visi:

Geresnės kokybės įrašą žiūrėkite čia.

O čia galite pažiūrėti visą koncertą ir visą spektaklį pasakos "Vilkas ir septyni ožiukai" motyvais.

* * * * * * * * * * * *

Gruodžio 1 dieną globos namuose vyko

ATVIRŲ DURŲ DIENA

* * * * * * * * * * * *

Spalio 24 dieną Aulelių vaikų globos namų globotiniai ir darbuotojai rinkosi į aktų salę. Į svečius atvyko poetė Alma Karosaitė (nors yra išleidusi įvairių eilėraščių rinkinių, bet labiausiai yra žinoma kaip vaikų poetė), režisierė, aktorė, scenarijų autorė, rašytoja Kristina Gudonytė (net sunku įvertinti ko šioje asmenybėje daugiau - aktorės, dailininkės, rašytojos... Trumpai tariant - tai Menininkė) ir aktorė Lilija Žadeikytė (vaikai pažino iš girdėtų per radiją ar televiziją aktorės skaitytų eilėraštukų, o darbuotojai atpažino kaip populiaraus TV serialo "Giminės" heroję).

Susitikimo akimirkos videoreportaže.

* * * * * * * * * * * *

Birželio 6 dieną Švedijos nacionalinės dienos proga Švedijos ambasada pakvietė į viešą renginį Vilniaus Rotušės aikštėje. Maži ir dideli stebėjo modernaus cirko trupės „Circus Cirkör“ iš Švedijos pasirodymą. Šį spalvingą renginį organizavo Švedijos ambasada kartu su Švedijos prekybos taryba ir UAB „Rimi Lietuva“.
Šiais metais visus Švedijos nacionalinės dienos renginius vienijo bendra tema – „Linkėjimai ateičiai“.

Švedijos ambasada inicijavo kūrybinį projektą vaikams iš Lietuvos mokyklų ir globos namų. Po cirko pasirodymo projekto dalyviai buvo pakviesti apsilankyti ambasadoje ir kartu švęsti Švedijos nacionalinę dieną. Apie šimtas svečių – vaikų ir suaugusiųjų (tarp jų ir 10 Aulelių vaikų globos namų auklėtinių)

 Švedijos ambasados kiemelyje bendravo tarpusavyje bei su Švedijos ambasados darbuotojais ir ambasados partneriais (Vaikų linija, Gelbėkit vaikus, Bernardinų jaunimo centru ir LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga). Buvo dalinamasi informacija apie vaikų teises ir partnerių vykdomus projektus, o „Rimi Lietuva“ supažindino su pagrindiniais sveikos mitybos principais bei visus vaišino pagal specialų receptą paruoštu švedišku limonadu ir tradiciniu švedų vaikų skanėstu - bandelėmis su cinamonu. Cirko artistai mokė vaikus smagių triukų.
Renginio svečiai taip pat apžiūrėjo ambasados kieme eksponuojamus vaikų darbelius, tarp jų ir Aulelių vaikų globos namų:

Jais vaikai buvo kviečiami išsakyti savo svajones, ateities planus; parodyti, kokią jie mato savo ateitį po 10 metų – kur, kokioje aplinkoje jie nori gyventi, ką nori veikti ir kuo džiaugtis.

 

Apie renginį rašė spauda, internetiniai portalai. Keletas gausiai iliustruotų straipsnių:

LRYTAS - DELFI - DIENA.LT - BALSAS.LT

* * * * * * * * * * * *

Laikas taip greitai bėga, kad 2005-2006 metais filmuoti kadrai jau vos ne pamiršta istorija...

Prisiminkime kai kuriuos tų metų momentus užfiksuotus

Aulelių kronikoje Nr.1

Buvo įrašyta ir daugiau kronikų, bet medžiaga pradingo. Jei pas ką yra išlikęs kompaktinis diskas - paskolinkite ir bus patalpinta čia.

* * * * * * * * * * * *

Labai sėkmingai pasirodžius su koncertu ir spektakliu Svėdasuose pasipylė kvietimai pasirodyti ne tik artimiausiose vietovėse... Bet kaip gi nepasirodyti savo draugams, globos namų darbuotojams?!

Į pasirodymą globos namuose 2012 balandžio 18 d. mažieji artistai taip pat pakvietė ir savo mokytojas iš Svėdasų gimnazijos.

* * * * * * * * * * * *

Teatro šventėje Svėdasuose dramos būrelio parodytas spektaklis taip patiko svėdasiškiams, kad sužinoję, jog vaikai turi paruošę ir kitą spektaklį, tuoj pat pakvietė balandžio 15 dienai į Atvelykio šventę.

 Šioje šventėje Aulelių vaikų globos namų bei Aulelių bendruomenės vaikai koncertavo (vadovė Sigutė Kovienė), parodė vaidinimą lietuvių liaudies pasakos motyvais "Katinėlis ir gaidelis" ir kartu su svėdasiškiais vaikais šoko, rideno margučius.

 Šventę vedė Velykų Bobutė (Silva Meištienė).

išsamus videoreportažas

* * * * * * * * * * * *

Jau daugelį metų Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje puoselėjama graži Tarptautinės teatro dienos paminėjimo tradicija. Toji tradicija nebuvo pažeista ir šį pavasarį. Sekmadienį, kovo 25-ąją, tuoj po Šventų Mišių, miestelio ir Svėdasų seniūnijos kaimų gyventojai turėjo puikią progą pamatyti keletą nuotaikingų spektaklių. Pirmiausia scenoje pasirodė šeimininkai - svėdasiškiai. Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvas „Žebeliai" su nuotaikingą komedija „Kelionė Vilniun", kurią režisavo Regina Baltaduonienė. Svėdasiškius scenoje pakeitė Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvas, vadovaujamas renginių organizatorės Aldonos Bagdonienės su komedija „Maušos karčiama". Renginio, skirto Tarptautinei teatro dienai, metu pasirodė ir Aulelių vaikų globos namų dramos būrelis, parodęs įsimintiną spektaklį „Nuliūdusi princesė". (vadovė Silva Meištienė).

Galite pažiūrėti ir pilnus spektaklius:

Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvas „Žebeliai".

 Komedija „Kelionė Vilniun". Režisierė Regina Baltaduonienė.     

ŽIŪRĖTI

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvas.

 Komedija „Maušos karčema". Režisierė Aldona Bagdonienė.     

ŽIŪRĖTI

Anykščių raj. Aulelių vaikų globos namų dramos būrelis.

  „Nuliūdusi princesė". Autorė, režisierė ir būrelio vadovė Silva Meištienė.     

ŽIŪRĖTI

* * * * * * * * * * * *

2012 metų vasario 21 dieną Aulelius užplūdo keistai pasirėdę žmonės ir būtybės... Pažiūrėkime kas gi ten buvo...

I dalis  II dalis   III dalis   IV dalis

* * * * * * * * * * * *

Keletas Aulelių vaikų globos namų auklėtinių treniruojasi Anykščių kūno kultūros ir sporto centre. Sunkumus kilnoja Denas, Mindaugas, Žygimantas, Ramūnas. Kad jiems neblogai sekasi galime paskaityti ir pamatyti sporto centro tinklapyje.

Sunkiosios atletikos pirmenybės Marijampolėje

Mindaugas Dilys  - sv. kat. 30 kg. III vieta

Denas Čepokas - sv. kat. 32 kg. III vieta

Ramūnas Skapas - sv. kat. 35 kg. III vieta

Sunkiosios atletikos zoninės atrankos varžybos Anykščiuose

Svorio kategorijoje iki 35 kg.: Denas Čepokas - I vieta

Svorio kategorijoje iki 69 kg.:

Žygimantas Silevičius - II vieta

* * * * * * * * * * * *

Kaip ir kasmet, 2011 m. pabaigoje, globos namuose apsilankė Senelis Šaltis...

Photobucket  Photobucket  Photobucket  Photobucket  Photobucket  Photobucket

* * * * * * * * * * * *

2011 rugsėjo 28 dieną svečiavosi Aukštaitijos sporto klubo "Porteris" atstovai ir ryškiausia ne tik šio Utenos klubo bet ir visos Lietuvos motokroso žvaigždė - Nerijus Rukštela. Svečiai įdomiai papasakojo apie šią sporto šaką, atsivežė parodyti kaip atrodo motokroso motociklai, su kuriais treniruojasi ir dalyvauja varžybose daugkartinis įvairių varžybų (netgi ir pasaulio vaikų čempionato) nugalėtojas. Mūsų vaikai įdėmiai klausėsi pasakojimų, aktyviai uždavinėjo klausimhttps://youtu.be/-CzSSPyoBzgasimatuoti lenktynininko aprangą, pasėdėti ant motociklų.

Keletas akimirkų iš susitikimo.

* * * * * * * * * * * *

Akimirkos iš pasiruošimo 2011 metų Velykų šventei ir pačios šventės

* * * * * * * * * * * *

2010 metų gruodis... Globos namuose apsilankė Senelis Šaltis su didžiuliu maišu dovanų. Dovanų atvežė ir svečiai iš Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro, Troškūnų bendruomenės šeimos centro, socialdemokratų partijos. Mūsų vaikučiai dėkodami už dovanėles parodė šventinę programėlę: dainavo, grojo, vaidino...

 Šarūnės ir Sandros įamžinti šventės momentai.

ištraukėlė iš spektakliuko

* * * * * * * * * * * *

2010 gegužę su paruoštu spektakliuku - muzikine programėle globotiniai pasirodė Anykščiuose, Svėdasuose, Adomynėje...

2008 rugpjūčio 7-9 dienomis svečiavosi norvegai.
Fotoreportažas apie viešnagę

* * * * *

Birželio 1 dieną Svėdasų bažnyčioje buvo pakrikštyti 15 auklėtinių. Apie tai skaitykite ir žiūrėkite:

Pasaulio Anykštėnų tinklalapyje * portale Lietuvos rytas * Internetiniame laikraštyje KONTRASTAI (jau nebeveikia šis laikraštis...)

Daugiau krikštynų foto...

Galite apsilankyti AVGN gyvenusių ir lankiusių kompiuterijos būrelį vaikų sukurtose svetainėse:

Gediminas

Kęstutis

Mindaugas

Saulius

Svečių knyga

Lankomumo statistika

Forumas

Apie mus rašo

Praėjus beveik dvejiems metams nuo paskelbimo pagaliau atsirado ir smalsesnių gyventojų. Saulius pastebėjo:

Jeigu esate Aulelių VGN gyventojas - tiesiog būtina paspausti čia: ;)P

2006-2013 m. Auleliai

Lankykitės... Galbūt sekantį kartą rasite daugiau informacijos apie AVGN...

Norimą paskelbti medžiagą pateikite kompiuterininkui Zenonui Navickui